Header Ads

प्रथम तुला वंदितो लिरिक्स | Pratham Tula Vandito Lyrics by Anuradha Paudwal

प्रथम तुला वंदितो लिरिक्स और साथ ही प्रथम तुला वंदितो लिरिक्स डाउनलोड भी कर सकते है।

प्रथम तुला वंदितो लिरिक्स

प्रथम तुला वंदितो कृपाडा ,
गजानना गणराया...
विघ्न विनाशक गुणिजन पालक
दुरित तिमिर हारका
सुख कारक तू दुःख विदारक 
तूच तुझा सारखा
वक्रतुंड ब्रम्हांडनायका
विनायका प्रभुराया 

सिद्धि विनायक तूच अनंता
शिवात्म्जा मंगला
सिन्दुरवदना विध्याधिशा
गणाधिपा वत्सला 
तूच ईश्वरा साह्य करावे
हा भव सिन्धु तरया 

गज वदना तव रूप मनोहर
शुक्लाम्बर शिव सुता
चिंतामणि तू अष्टविनायक
सक्लांची देवता
रिद्धिसिद्धि चा वरा दयाडा 
देई कृपे ची छाया 

Pratham Tula Vandito Lyrics by Anuradha PaudwalPost a Comment

Previous Post Next Post