Header Ads

श्री सरस्वती चालीसा | Saraswati chalisa in hindi | Saraswati chalisa PDF

आज इस आर्टिकल में मै आपके लिए लेकर आया हु श्री सरस्वती चालीसा लिरिक्स हिंदी (saraswati chalisa in hindi lyrics) में ताकि आप इसे पढ़ सके और साथ ही में सरस्वती चालीसा pdf (saraswati chalisa PDF) जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सके और सरस्वती चालीसा का आनंद ले सके ।

Read Saraswati Chalisa in Hindi

इस आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यदा शेयर करे और अपने परिवारजनों तक भी पहुचाये। तो ये रही सम्पूर्ण श्री सरस्वती चालीसा हिंदी में सभी पाठको के लिए।Saraswati Chalisa in Hindi

॥दोहा॥

जनकजननिपद्मरज, निजमस्तकपरधरि।बन्दौंमातुसरस्वती, बुद्धिबलदेदातारि॥
पूर्णजगतमेंव्याप्ततव, महिमाअमितअनंतु।दुष्जनोंकेपापको, मातुतुहीअबहन्तु॥

॥ चौपाई ॥

जयश्रीसकलबुद्धिबलरासी।जयसर्वज्ञअमरअविनाशी॥
जयजयजयवीणाकरधारी।करतीसदासुहंससवारी॥

रूपचतुर्भुजधारीमाता।सकलविश्वअन्दरविख्याता॥
जगमेंपापबुद्धिजबहोती।तबहीधर्मकीफीकीज्योति॥
तबहीमातुकानिजअवतारी।पापहीनकरतीमहतारी॥
वाल्मीकिजीथेहत्यारा।तवप्रसादजानैसंसारा॥

रामचरितजोरचेबनाई।आदिकविकीपदवीपाई॥
कालिदासजोभयेविख्याता।तेरीकृपादृष्टिसेमाता॥
तुलसीसूरआदिविद्वाना।भयेऔरजोज्ञानीनाना॥
तिन्हनऔररहेउअवलम्बा।केवकृपाआपकीअम्बा॥

करहुकृपासोइमातुभवानी।दुखितदीननिजदासहिजानी॥
पुत्रकरहिंअपराधबहूता।तेहिनधरईचितमाता॥
राखुलाजजननिअबमेरी।विनयकरउंभांतिबहुतेरी॥
मैंअनाथतेरीअवलंबा।कृपाकरउजयजयजगदंबा॥

मधुकैटभजोअतिबलवाना।बाहुयुद्धविष्णुसेठाना॥
समरहजारपाँचमेंघोरा।फिरभीमुखउनसेनहींमोरा॥
मातुसहायकीन्हतेहिकाला।बुद्धिविपरीतभईखलहाला॥
तेहितेमृत्युभईखलकेरी।पुरवहुमातुमनोरथमेरी॥

चंडमुण्डजोथेविख्याता।क्षणमहुसंहारेउनमाता॥
रक्तबीजसेसमरथपापी।सुरमुनिहदयधरासबकाँपी॥
काटेउसिरजिमिकदलीखम्बा।बारबारबिनवउंजगदंबा॥
जगप्रसिद्धजोशुंभनिशुंभा।क्षणमेंबाँधेताहितूअम्बा॥

भरतमातुबुद्धिफेरेऊजाई।रामचन्द्रबनवासकराई॥
एहिविधिरावणवधतूकीन्हा।सुरनरमुनिसबकोसुखदीन्हा॥
कोसमरथतवयशगुनगाना।निगमअनादिअनंतबखाना॥
विष्णुरुद्रजसकहिनमारी।जिनकीहोतुमरक्षाकारी॥

रक्तदन्तिकाऔरशताक्षी।नामअपारहैदानवभक्षी॥
दुर्गमकाजधरापरकीन्हा।दुर्गानामसकलजगलीन्हा॥
दुर्गआदिहरनीतूमाता।कृपाकरहुजबजबसुखदाता॥
नृपकोपितकोमारनचाहे।काननमेंघेरेमृगनाहे॥

सागरमध्यपोतकेभंजे।अतितूफाननहिंकोऊसंगे॥
भूतप्रेतबाधायादुःखमें।होदरिद्रअथवासंकटमें॥
नामजपेमंगलसबहोई।संशयइसमेंकरईनकोई॥
पुत्रहीनजोआतुरभाई।सबैछांड़िपूजेंएहिभाई॥

करैपाठनितयहचालीसा।होयपुत्रसुन्दरगुणईशा॥
धूपादिकनैवेद्यचढ़ावै।संकटरहितअवश्यहोजावै॥
भक्तिमातुकीकरैंहमेशा।निकटनआवैताहिकलेशा॥
बंदीपाठकरेंसतबारा।बंदीपाशदूरहोसारा॥

रामसागरबाँधिहेतुभवानी।कीजैकृपादासनिजजानी॥

॥दोहा॥

मातुसूर्यकान्तितव, अन्धकारममरूप।डूबनसेरक्षाकरहुपरूँनमैंभवकूप॥
बलबुद्धिविद्यादेहुमोहि, सुनहुसरस्वतीमातु।रामसागरअधमकोआश्रयतूहीदेदातु॥


Saraswati Chalisa PDF

सम्पूर्ण सरस्वती चालीसा pdf (Saraswati chalisa PDF) को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए निचे दिए हुए लिंक कर क्लिक करे और सरस्वती चालीसा का आनंद ले।

Click Here to Download


Saraswati Chalisa Image

full saraswati chalisa image lyrics

Download in HD

आपको यह सरस्वती चालीसा कैसी लगी हमे कमेंट कर के ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करे ताकि वह भी लाभ ले पाए

Read

Hanuman Chalisa in Hindi With PDF | श्री हनुमान चालीसा

श्री साईं चालीसा | Sai Baba Chalisa in Hindi With PDF

आदिनाथ भगवान चालीसा | Adinath Chalisa in Hindi With PDF

श्री राम चालीसा | Ram Chalisa In Hindi With PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post